Mervo Sport 
Loopcircuit West-Brabant 2024

Uitgangspunten voor de deelnemende verenigingen aan het Mervo Sport Loopcircuit

Doel 
De Stichting Loopcircuit West-Brabant, die is opgericht op 26 juni 1997, heeft ten doel het bevorderen en organiseren van loopevenementen en andere evenementen met name op het gebied van atletiek en andere sporten. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en faciliteren van een overkoepelend klassement van te houden loopevenementen.   Het circuit draagt de naam van de hoofdsponsor Mervo Sport te Roosendaal.    

Deelnemende verenigingen   
Momenteel zijn er een 9 organisaties actief die een 9-tal wedstrijden organiseren. Het betreft hier uitsluitend wegwedstrijden in het tijdvak maart – oktober.    

Deelname van nieuwe verenigingen/wedstrijden
Binnen de randvoorwaarden van de bestaande agenda, is het mogelijk om als nieuwe vereniging toe te treden tot het Mervo Sport Loopcircuit. Dit kan echter uitsluitend in overleg en na goedkeuring van de deelnemende leden.     

Belangstelling    
Heeft u interesse om als vereniging toe te treden tot het circuit, maar wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met één van de volgende personen of mail naar info@wblc.nl :    

Ad Boeren                Voorzitter               
Johan van Kaam      Penningmeester / Sponsorbeheer 
Roel van Nes            Secretaris