Uitgangspunten voor de deelnemende verenigingen aan het RunningCenter Loopcircuit

 

Doel

De Stichting Loopcircuit West-Brabant, die is opgericht op 26 juni 1997, heeft ten doel het bevorderen en organiseren van loopevenementen en andere evenementen met name op het gebied van atletiek en andere sporten. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en faciliteren van een overkoepelend klassement van te houden loopevenementen.

Het circuit draagt de naam van de hoofdsponsor Running Center te Roosendaal.

 

Deelnemende verenigingen

Momenteel zijn er een 9 verenigingen actief die een 11-tal wedstrijden organiseren. Het betreft hier uitsluitend wegwedstrijden in het tijdvak maart oktober.

 

Deelname van nieuwe verenigingen/wedstrijden

Binnen de randvoorwaarden van de bestaande agenda, is het mogelijk om als nieuwe vereniging toe te treden tot het RunningCenter Loopcircuit. Dit kan echter uitsluitend in overleg en na goedkeuring van de deelnemende leden.

 

Belangstelling

Heeft u interesse om als vereniging toe te treden tot het circuit, maar wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met de volgende personen:

Jan Lievens voorzitter

Johan van Kaam penningmeester

Piet Halters materiaalbeheer